تور جنگل الیمستان

تور جنگل الیمستان


جنگل همیشه سبز | 1 روزه

در تور جنگل الیمستان، پا بر جغرافیایی از جنگل‌های ایران می‌گذاریم که معجزه‌ی رنگ و نور را در طبیعت زنده و روشن جنگل‌های الیمستان خواهید دید؛ درختانی انبوه و پررمز و راز که هریک روایت‌گر داستانی از عمق غربت این درختان بلندقامت و فریبنده هستند. راهپیمایی در جنگل‌های الیمستان از تجربه‌های بکر گذر از پهنه‌ی سبز این منطقه خواهد بود.


اجراهای تور جنگل الیمستان

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
444/1270/958 جنگل همیشه سبز موجود
1 روزه 1398-03-24 1398-03-24