تور دریاچه چورت و باداب سورت

تور دریاچه چورت و باداب سورت


هتل - میدل باس - چشمه های رنگی | 2 روزه

در تور دریاچه‌ی چورت و باداب سورت به تماشای گوشه‌ای کم‌نظیر از طبیعت رنگارنگِ ایرانِ زیبا می‌ر‌ویم. خاطره‌ای به‌یادماندنی را کنار چشمه‌های پلکانی و رنگی باداب‌سورت ثبت می‌کنیم و با جاذبه‌های شگفت‌انگیز این منطقه‌ی رویایی عکس یادگاری می‌گیریم و سرمست از لذت تجربه‌های نو به شهرمان بازمی‌گردیم.


اجراهای تور دریاچه چورت و باداب سورت

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
911/1656/912 هتل - میدل باس - چشمه های رنگی موجود
2 روزه 1398-02-26 1398-02-27
911/1656/915 هتل - میدل باس - چشمه های رنگی موجود
2 روزه 1398-06-18 1398-06-19
911/1656/916 هتل - میدل باس - چشمه های رنگی موجود
2 روزه 1398-07-25 1398-07-26
911/1907/1908 موجود
2 روزه 1398-05-10 1398-05-11
911/2013/1909 موجود
2 روزه 1398-05-17 1398-05-18
911/1907/1984 موجود
2 روزه 1398-06-07 1398-06-08