تور تهرانگردی

تور تهرانگردی


پرسه زنی در شهر | 1 روزه

در تور تهران‌گردی کلوت گذری خواهیم داشت بر تهران قدیم و هم‌قدم با هم از کاخ گلستان گرفته تا سردر باغ ملی، خزانه‌ی جواهرات، مدرسه‌ی دارالفنون، خیابان ناصرخسرو و موزه‌ی ملک را بازدید می‌کنیم و لذت حضور در تاریخ معاصر را در این نقاط تجربه می‌کنیم و با طعم یک استکان چای در کوچک‌ترین چای‌خانه‌ی بازار تهرانگردی‌مان را تکمیل می‌کنیم.


اجراهای تور تهرانگردی

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
739/1576/910 پرسه زنی در شهر موجود
1 روزه 1398-02-31 1398-02-31