طبیعت گردی-اسالم

طبیعت گردی-اسالم


| 3 روزه

سفر به یکی از زیباترین جاده های کشور؛ از اسالم تا خلخال، پیمایش جنگلی، راهپیمایی در ییلاق الماس، پیمایش بخشی از جنگل اندبیل و بازدید از جاده زیبای خلخال تا پونل


اجراهای طبیعت گردی-اسالم

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
849/1639/3844 موجود
3 روزه 1400-05-27 1400-05-29