تور جواهردشت

تور جواهردشت


کمپ - اتوبوس VIP - زیر پای سماموس | 2.5 روزه

در تور ییلاق جواهردشت لذت حضور و راهپیمایی در جنگل‌های مه‌گرفته و رویایی را در کنار هم و پابه‌پای یک‌دیگر برفراز ارتفاعات سماموس تجربه می‌کنیم. به دیدار درختانی انبوه و شگفت خواهیم رفت که هریک به‌تنهایی روایت‌گر داستانی از غربت و شکوه جنگل در جغرافیای سبز پهنه‌ی شمال ایران‌زمین هستند.


اجراهای تور جواهردشت

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
839/1631/843 کمپ - اتوبوس VIP - زیر پای سماموس موجود
2.5 روزه 1398-04-26 1398-04-28
839/1631/845 کمپ - اتوبوس VIP - زیر پای سماموس موجود
2.5 روزه 1398-05-23 1398-05-25
839/1631/846 کمپ - اتوبوس VIP - زیر پای سماموس موجود
2.5 روزه 1398-06-17 1398-06-19
839/1878/1930 موجود
2 روزه 1398-04-27 1398-04-28
839/2014/1931 موجود
2 روزه 1398-05-17 1398-05-18
839/1878/1932 موجود
2 روزه 1398-05-20 1398-05-21
839/1878/1985 موجود
2 روزه 1398-06-07 1398-06-08
839/1878/1986 موجود
2 روزه 1398-06-18 1398-06-19
839/1878/1988 موجود
2 روزه 1398-05-03 1398-05-04
839/1878/1989 موجود
2 روزه 1398-05-31 1398-06-01