آذربایجان-ماکو و قره کلیسا

آذربایجان-ماکو و قره کلیسا


| 3.5 روزه

سفر به آذربایجان غربی و شرقی؛ بازدید از شهر سنگی ماکو، مجموعه کلیساهای ثبت شده، کلیسای سنت استپانوس - کلیسای تادئوس مقدس - کلیسای زور زور، دریاچه سد ارس، آبشار آسیاب خرابه و دیداری کوتاه از شهر تبریز 


اجراهای آذربایجان-ماکو و قره کلیسا

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
825/1622/3359 موجود
3.5 روزه 1400-03-13 1400-03-16