تور شیراز

تور شیراز


اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP - پایتخت هخامنشیان | 3.5 روزه

در تور شیراز، پا به سرزمین شعر و شور و عشق، شیراز می‌گذاریم. تاریخ شکوهمند و پرافتخار ایران عزیز را در اوج غرور میان ستون‌ها و سرستون‌های تخت‌جمشید و کاخ‌ها و سنگ‌نوشته‌های پاسارگاد، نقش رجب و نقش رستم جست‌وجو می‌کنیم و مست و مدهوش از عطر بهارنارنج، خاطرات شیراز را در خاطرمان، خاطره می‌کنیم.


اجراهای تور شیراز

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
394/1214/812 اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP - پایتخت هخامنشیان موجود
3.5 روزه 1398-03-13 1398-03-16
394/2136/2137 موجود
4 روزه 1398-05-18 1398-05-21
394/2136/2138 موجود
4 روزه 1398-05-29 1398-06-01