تور کاشان

تور کاشان


آیینه تمام نمای تاریخ | 1 روزه

در تور کاشان سفری تاریخی فرهنگی به دیاری کهن با نام کاشان خواهیم داشت و روایت تاریخ را از زبان اجزای باغ فین درباره‌ی مظلومیت امیرکبیر می‌شنویم. هنر و معماری خلاقانه‌ی ایرانی را در خانه‌ی طباطبایی‌ها، بروجردی‌ها و حمام امیرمحمد تماشا می‌کنیم و در ادامه‌ی سفر به تپه‌های باستانی سیلک و شهر زیرزمینی نوش آباد سری می‌زنیم و سفر را به پایان می‌بریم.


اجراهای تور کاشان

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
479/1321/797 آیینه تمام نمای تاریخ موجود
1 روزه 1398-01-30 1398-01-30
479/1321/4827 کاشان گردی تاریخی موجود
1 روزه 1402-01-04 1402-01-04
479/1321/4828 کاشان گردی تاریخی موجود
1 روزه 1402-01-11 1402-01-11