تور همدان

تور همدان


هگمتانه پایتخت مادها | 1 روزه

در تور همدان به پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین و یادگار دوران مادها سفر می‌کنیم و تاریخ را از بقایای تپه‌های هگمتانه تا کتیبه‌های گنجنامه و مقبره‌ی استرو مردخای و گنبد علویان مرو می‌کنیم و گذر زمان را در شهری به قدمت ایران زمین به تماشا می‌نشینیم. در ادامه‌ی سفر به احترام بزرگانی چون بوعلی سینا و باباطاهر کلاه از سر برمی‌داریم و بر سر مزارشان حاضر می‌شویم.


اجراهای تور همدان

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
474/1308/794 هگمتانه پایتخت مادها موجود
1 روزه 1397-03-10 1397-03-03