تور خواف و نشتیفان

تور خواف و نشتیفان


اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP - خراسان کهن | 3.5 روزه

سفر به خراسان بزرگ؛ بازدید از آسبادهای نشتیفان، قنات های نشتیفان، مسجد ملک زوزن، کوشک سلامی، مقبره پیر احمد خوافی و مدرسه غیاثیه خرگرد


اجراهای تور خواف و نشتیفان

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
427/1229/684 اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP - خراسان کهن تکمیل
3.5 روزه 1398-01-03 1398-01-06