تهران / دماوند / دامنه گردی

تهران / دماوند / دامنه گردی


تور سافاری هرانده لاسم پلور | 1 روزه

 می خواهید از وقت تان خوب استفاده کنید ، طبیعت را  سریعتر لمس کرده  و دیدنیهای بشتری را ببینید ، با گروهای کوچکتر بوده و  از درب منزلتان سفر را شروع کنید سافاری با کلوت در دامنه گردی  هرانده و لاسم ،  را به شما پیشنهاد کنیم .  در این سفر شما با مناطقی شامل : جاده فیروزکوه  ، جاده لاسم به هراز و  دامنه جنوبی کوه دماوند ، ، روستای رینه ،  ؛ ییلاقات منطقه  آشنا می شوید .


اجراهای تهران / دماوند / دامنه گردی

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
601/1457/602 تور سافاری هرانده لاسم پلور موجود
1 روزه 1397-11-01 1397-11-01