تور پاریس

تور پاریس


8 روز و 7 شب | نوروز97 | 8 روز و 7 شب

در نوروز 97 به شهر زیبا و معروف پاریس با کلوت سفر کنید. تور گروهی فرانسه


اجراهای تور پاریس

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
3/6 8 روز و 7 شب | نوروز97 تکمیل
8 روز و 7 شب 1397-02-08 1397-02-15