خوزستان چهار محال بختیاری

خوزستان چهار محال بختیاری


اکو سافاری شوش، لالی، چمن گلی، شیخ علی خان | 4 روزه

شکوه زرد کوه بختیاری با عشایر  پر تلاش وستگان همراه با شگفتی های  طبیعت دشت شیخ علی خان و روستای سر آقاسید، تالاب چغاخور، شهر اردل و ناغان 


اجراهای خوزستان چهار محال بختیاری

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
597/1455/598 اکو سافاری شوش، لالی، چمن گلی، شیخ علی خان موجود
4 روزه 1398-04-04 1398-04-07