تور کرالا

تور کرالا


کوچین-آلپی-کوالام | 8 روز

در تور کرالا به جنوب هندوستان سفر می‌کنیم. بعد از دیدن کلیسای سنت فرانسیس و یک تئاترمحلی در کوچین به تماشای تورهای ماهیگیری معروف چینی می‌رویم. عازم آلپی می‌شویم تا ساعاتی در طبیعت زیبای این منطقه کنار دریاچه به تماشای پرندگان بنشینیم. گشت ساحلی کوالام و استراحت در سواحل زیبای این منطقه و بازدید از دو عمارت زیبای موزه‌ی کوتیرامالیکا و معبد پادماناب هاوسامی بخش آخر سفر مهیج ما به جنوب هندوستان خواهد بود.


اجراهای تور کرالا

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
227/1170/556 کوچین-آلپی-کوالام موجود
8 روز 1398-11-03 1398-11-11