تورهای باکو

تورهای باکو


4روز- هوایی | 4روز

در تور باکو، سفری خواهیم داشت به سرزمینی از جنس وطن با آداب و رسوم مشترک که نتیجه‌ی هم‌نشینی و همسایگی با سرزمینی پرافتخار به‌نام آذربایجان است. میهمان مردمانی خونگرم و مهمان‌نواز در باکوی کهن با حصارهای قرون وسطایی خود هستیم که میزبان کاخ شیروان شاه و چندین موزه و مسجد با مناره‌های دیدنی است.


اجراهای تورهای باکو

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
153/549 4روز- هوایی موجود
4روز 1398-03-13 1398-03-16
153/848 6روز -زمینی موجود
6روز 1398-03-12 1398-03-17
153/1001 4روز- هوایی موجود
4روز 1398-03-21 1398-03-23