تور هند

تور هند


دهلی، آگرا، جيپور(هتل5*معمولی) | 8 روز

در تور هند، گذری خواهیم داشت بر سرزمین افسانه‌ها و اسطوره‌ها، هندوستان؛ سرزمین رنگ و نور و شور و سرزمین عجایبِ شگفت‌انگیزِ تاریخ. لذت سفر به جغرافیایی شاد و رنگارنگ با مردمانی نجیب و بانشاط را در سفر به هندوستان و مثلث سبز و رویایی شهرهای آگرا، جیپور و دهلی تجربه خواهیم‌کرد و خاطرات این سفر را مانا خواهیم کرد.     


اجراهای تور هند

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
138/1139/543 دهلی، آگرا، جيپور(هتل5*معمولی) موجود
8 روز 1398-08-03 1398-08-11
138/2083/2085 موجود
8 روز 1398-11-01 1398-11-12
138/1139/2626 موجود
8 روز 1398-09-15 1398-09-23
138/2630/2634 موجود
8 روز 1398-09-15 1398-09-23
138/1139/2762 موجود
8 روزه 1399-01-01 1399-01-09
138/1139/2763 موجود
8 روزه 1399-01-08 1399-01-16
138/2083/2776 موجود
10 روزه 1399-01-05 1399-01-14