تور دور اروپای 10 کشوره (اقتصادی)

تور دور اروپای 10 کشوره (اقتصادی)


یونان، ایتالیا، سوئیس، فرانسه، هلند، بلژیک، آلمان، چک، اتریش، مجارستان | 29 روز

در تور اقتصادی دور اروپا سفری می‌کنیم به ده کشور اروپایی و از آکروپولیسِ یونان تا ونیزِ ایتالیا و خیابان‌های سوییس را زیرپا می‌گذاریم و با برج ایفل، عکس یادگاری می‌گیریم و در عبور از باغ‌های گل در هلند به بلژیک، آلمان و چک خواهیم رفت و خاطرات اتریش و مجارستان را در فکر و ذهنمان ثبت و ضبط می‌کنیم.


اجراهای تور دور اروپای 10 کشوره (اقتصادی)

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
518/1423/519 یونان، ایتالیا، سوئیس، فرانسه، هلند، بلژیک، آلمان، چک، اتریش، مجارستان موجود
29 روز 1397-12-24 1398-01-23