طبیعت گردی-کردستان/کرمانشاه

طبیعت گردی-کردستان/کرمانشاه


| 3.5 روزه

سفر به کردستان و کرمانشاه زیبا؛ بازدید از مجموعه بیستون، بازدید و پیمایش قسمتی از روستای پلکانی پالنگان، بازدید از مراتع زیبای تفین، شهر مریوان و دریاچه زریوار، اورامانات تخت و خانه کرد سنندج


اجراهای طبیعت گردی-کردستان/کرمانشاه

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
516/3200/3734 موجود
3.5 روزه 1400-02-14 1400-02-17
516/3200/3735 موجود
3.5 روزه 1400-03-13 1400-03-16