تور قزوین

تور قزوین


پایتخت شاه طهماسب صفوی | 1 روزه

در تور قزوین، پایتخت شاه طهماسب صفوی به دیدار دروازه تهران و دروازه‌ی درب کوشک، حمام قجر، آب انبار سردار بزرگ، عمارت چهلستون، حسینیه امینی‌ها، مقبره‌ی شازده حسین، موزه‌ی قزوین و مسجد عتیق، آب انبار سردار بزرگ، کاروانسرای سعد‌السلطنه و بازار بزرگ قزوین می‌رویم. در بازدید از کهن دیار قزوین در اولین خیابان ایران با نام خیابان سپه قدم می‌زنیم و تاریخ را در سنگفرش‌های خیابان زنده و احیا می‌کنیم.


اجراهای تور قزوین

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
501/1354/505 پایتخت شاه طهماسب صفوی موجود
1 روزه 1398-02-13 1398-02-13