قزوین

قزوین


| 1 روزه

سفر به پایتخت شاه طهماسب صفوی؛ بازدید از اولین خیابان ایران خیابان سپه، دروازه تهران، دروازه درب کوشک، حمام قجر، آب انبار سردار بزرگ، عمارت چهلستون، دروازه درب کوشک، حسینیه امینی ها، کاروانسرای سعد‌السلطنه، بازار قزوین، مقبره شازده حسین، موزه قزوین و مسجد عتیق


اجراهای قزوین

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
501/1354/2490 موجود
1 روزه 1398-06-08 1398-06-08
501/1354/2497 موجود
1 روزه 1398-06-15 1398-06-15