همدان

همدان


| 1 روزه

سفر به تاریخ مادها؛ شهر همدان و بازدید از تپه هگمتانه، گنبد علویان، آرامگاه بوعلی سینا و باباطاهر، آرامگاه استر و مردخای، آبشار و کتیبه گنجنامه


اجراهای همدان

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
در حال حاضر اجرایی برای این تور موجود نمی باشد .