تور جنگل انجیلی

تور جنگل انجیلی


هفت رنگ خیال | 1 روزه

در تور جنگل انجیلی، پا بر جغرافیایی از جنگل‌های ایران می‌گذاریم که معجزه‌ی رنگ و نور را در طبیعت زنده و روشن جنگل‌های انجیلی خواهید دید؛ درختانی انبوه و پررمز و راز که هریک روایت‌گر داستانی از عمق غربت این درختان بلندقامت و فریبنده هستند. راهپیمایی در جنگل‌های انجیلی تا آبشار ولیلا از تجربه‌های بکر گذر از پهنه‌ی سبز این منطقه خواهد بود.


اجراهای تور جنگل انجیلی

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
464/1292/467 هفت رنگ خیال موجود
1 روزه 1398-03-24 1398-03-24