تور گرمسار و تپه های مریخی

تور گرمسار و تپه های مریخی


| 1 روزه

سفر به گرمسار و روستای تاریخی پاده؛ بازدید از قلعه، یخدان و حمام تاریخی روستای پاده، بازدید از معادن استخراج نمک، دره و غار پیرزن، کویر گرمسار، کوه اژدها و تپه های مریخی


اجراهای تور گرمسار و تپه های مریخی

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
در حال حاضر اجرایی برای این تور موجود نمی باشد .