تور مرداب هسل

تور مرداب هسل


به رنگ صورتی | 1 روزه

در تور مرداب هسل در یک راهپیمایی جنگلی در جنگل‌های مشعل چالوس هم‌راه و هم‌قدم می‌شویم در مسیری دلنشین به سمت مردابی خیال‌انگیز و حیرت‌آور با نام مرداب هسل که تصور و تخیل از طبیعت را تا مرز واقعیت جابه‌جا می‌کند. تجربه‌ای از تماشای پیکار رنگ‌ها در چهارفصل سال که دلبری طبیعت را تمام و کمال به‌رخ طبیعت‌گردان می‌کشد


اجراهای تور مرداب هسل

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
439/1264/443 به رنگ صورتی موجود
1 روزه 1398-01-23 1398-01-23
439/1264/2927 موجود
1 روزه 1398-09-01 1398-09-01
439/1264/2928 موجود
1 روزه 1398-09-08 1398-09-08
439/1264/2929 موجود
1 روزه 1398-09-15 1398-09-15
439/1264/2930 موجود
1 روزه 1398-09-22 1398-09-22