قله قاش‌مستان | دنا - جان پناه/خانه محلی

قله قاش‌مستان | دنا - جان پناه/خانه محلی


کهگلویه و بویر احمد | 4 روزه

در این تور می خواهیم به بلندترین قله رشته کوه دنا به نام قله قاش مستان صعود کنیم . قاش مستان با ارتفاع 4450 متر بلندترین و بزرگترین چین خوردگی رشته کوه بزرگ زاگرس است.


اجراهای قله قاش‌مستان | دنا - جان پناه/خانه محلی

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
3407/4420 کهگلویه و بویر احمد تکمیل
4 روزه