کلوت‌های شهداد - اکو کمپ 4ستاره - پرواز

کلوت‌های شهداد - اکو کمپ 4ستاره - پرواز


| 3 روزه

تور شهداد و سفر به سرزمین کلوت‌ها در شهر خیال‌انگیز لوت، مقصد بسیاری از کویرنوردانی‌ست که افسون کویر آن‌ها را به پهنه‌ی عظیم کرمان می‌کشاند. عمق سکوت کویر و صحنه‌هایی حیرت‌انگیز از هنر خالق در آفرینش طبیعتی شگرف در ساخت و پرداخت کوتوها، نبکاها یا همان گلدان‌های کویر، کریستال‌ها و پلیگون‌های دریاچه نمک، رمل‌ها و تپه ماهورهای ماسه‌ای و شن‌های روان و رود شگفت‌انگیز شور از تجربه‌های دلنشین و بکر هر آدمی‌زاده‌ای‌ست که خود را در میانه‌ی لوت بی‌انتها می‌بیند.  


اجراهای کلوت‌های شهداد - اکو کمپ 4ستاره - پرواز

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
84/4413 تکمیل
3 روزه
84/4413/4414 موجود
3 روزه 1401-07-01 1401-07-03