تور جنگل راش

تور جنگل راش


سر به فلک | 1 روزه

در تور جنگل راش، پا بر جغرافیایی از جنگل‌های ایران می‌گذاریم که معجزه‌ی رنگ و نور را در طبیعت زنده و روشن جنگل‌های راش خواهید دید؛ درختانی انبوه و پررمز و راز که هریک روایت‌گر داستانی از عمق غربت این درختان بلندقامت و فریبنده هستند. راهپیمایی در جنگل‌های راش از تجربه‌های بکرِ گذر از پهنه‌ی سبز این منطقه خواهد بود.


اجراهای تور جنگل راش

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
437/1255/438 سر به فلک موجود
1 روزه 1397-03-03 1397-03-03