تور هفت آبشار

تور هفت آبشار


فولبرد - به رنگ آب | 1 روزه

در تور هفت آبشار، لذت حضور و راهپیمایی در جنگل‌های لفور و بندپی شرقی تا هفت آبشار تیرکن را در کنار هم، پابه‌پای یک‌دیگر تجربه می‌کنیم. دیدار و هم‌نشینی با درختانی انبوه و شگفت که هریک به‌تنهایی روایت‌گر داستانی از غربت و شکوه جنگل در بخشی از جغرافیای سبز پهنه‌ی ایران‌زمین در این منطقه‌ی زیبا هستند. جنگل‌نوردی در این منطقه‌ی کم‌نظیر از دلچسب‌ترین تجربه‌های طبیعت‌گردی است.  


اجراهای تور هفت آبشار

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
432/1247/436 فولبرد - به رنگ آب موجود
1 روزه 1398-02-27 1398-02-27