سافاری ارمنستان - هتل*5/*4 - خودروی شخصی

سافاری ارمنستان - هتل*5/*4 - خودروی شخصی


| 7 روز

ارمنستان یکی از متفاوت‌ترین و جالب‌ترین مقاصد گردشگری به حساب می‌آید. در این تور سافاری مهیج می‌توانید روحیه ماجراجوییتان را در ارمنستان به صورت تمام و کمال اغنا کنید


اجراهای سافاری ارمنستان - هتل*5/*4 - خودروی شخصی

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
3405/4348 تکمیل
7 روز