تور عکاسی از کاشان

تور عکاسی از کاشان


آموزش عکاسی از بناهای تاریخی | 1 روزه

*پکیج آموزشی و تاریخی* سفری آموزشی و تاریخی به شهر کاشان؛ بازدید از خانه سنتی طباطبایی ها، خانه بروجردی ها، باغ فین و شهر زیر زمینی نوش آباد و عکاسی از بناهای تاریخی با تلفن همراه ((این سفر به صورت فول‌بُرد می‌باشد))


اجراهای تور عکاسی از کاشان

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
479/4243 آموزش عکاسی از بناهای تاریخی تکمیل
1 روزه