بام رودبار | دریاچه عروس و ییلاق سلانسر

بام رودبار | دریاچه عروس و ییلاق سلانسر


| 2 روز

ییلاق سلانه‌سر که مانند بهشتی در بام رودبار می‌درخشد بهترین زمان سفر به این ییلاق زیبا و خوش آب و هوا در اوایل بهار است که تپه ها مانند مخملی با چمن و شقایق‌ها آذین شده ییلاق زیبای سلانه‌سر یا سلانسر در ارتفاعات رودبار و با نام بام رودبار شهرت دارد


اجراهای بام رودبار | دریاچه عروس و ییلاق سلانسر

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
4237/4238 تکمیل
2 روز