سد لفور

سد لفور


راهپیمایی بخشی از جنگل‌های هیرکانی و بازدید از دریاچه زیبای سد لفور |

جنگل‌نوردی بخشی از جنگل‌های هیرکانی و بازدید از دریاچه سد زیبای لفور در استان مازندران برنامه این سفر خواهد بود


اجراهای سد لفور

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
4230/4231/4825 راهپیمایی بخشی از جنگل‌های هیرکانی و بازدید از دریاچه زیبای سد لفور موجود
1 روزه 1402-01-04 1402-01-04
4230/4231/4826 راهپیمایی بخشی از جنگل‌های هیرکانی و بازدید از دریاچه زیبای سد لفور موجود
1 روزه 1402-01-18 1402-01-18