دریاچه عروس

دریاچه عروس


دریاچه عروس | پیاده‌روی در جنگل | 1 روزه

در تور یکروزه دریاچه عروس با پیمایش مسیر جنگلی از روستای اسطلخ‌جان و حلیمه‌جان عبور خواهیم کرد تا به دریاچه زیبای عروس برسیم و از زیبایی دامان عروس رودبار لذت ببریم


اجراهای دریاچه عروس

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
4216/4217 دریاچه عروس | پیاده‌روی در جنگل تکمیل
1 روزه