صعود قله دماوند (5610) جبهه شمال شرقی-کمپ پیشرفته (ارتفاع 4350)-کلون بستک و شب مانی توچال پیش نیاز

صعود قله دماوند (5610) جبهه شمال شرقی-کمپ پیشرفته (ارتفاع 4350)-کلون بستک و شب مانی توچال پیش نیاز


| 3 روزه

در تور دماوند، جبهه‌ی شمال شرقی، عازم یکی از هیجان انگیزترین مسیرصعود به این قله می‌شویم. قله‌ی آتشفشانی دماوند با ارتفاعی برابر با ۵۶۷۰ متر، بلندترین قله‌ی مخروطی جهان بوده که همیشه کانون توجه کوه‌نوردان داخلی و خارجی است. مسیری چالشی و لذت‌بخش صعود از جبهه‌ی شمالی چیزی از جذابیت صعود به بلندترین قله‌ی ایران کم نمی‌کند.


اجراهای صعود قله دماوند (5610) جبهه شمال شرقی-کمپ پیشرفته (ارتفاع 4350)-کلون بستک و شب مانی توچال پیش نیاز

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
3407//4198 تکمیل
3 روزه 1402-05-25 1402-05-27
3407/3951/5759 موجود
3 روزه 1402-12-17 1402-12-19
3407/5786/5788 موجود
16 روزه 1402-12-28 1403-01-15
3407/3561/5789 موجود
2 روزه 1402-12-24 1402-12-25
3407/5791/5792 موجود
1 روزه 1402-12-17 1402-12-17