تور لرستان

تور لرستان


هتل - اتوبوس VIP - سرزمین آبشارها | 3 روزه

در تور لرستان گذری می‌کنیم به جغرافیای طبیعت باشکوه ایران‌زمین، دشتی از رنگ و طراوت و سرسبزی، سرزمین آبشارها؛ در این سفر به دیدن آبشارهای بیشه، گریت، نوژیان و ازنادره خواهیم رفت و در ادامه بعد از پیمایش دره‌ی اسپر به بازدید از قلعه‌ی فلک‌الافلاک، گرداب سنگی، مناره‌ی آجری و درنهایت پل شکسته‌ی شاپوری می‌رویم و خاطره‌ی گذر از سرزمین لرستان را ماندنی خواهیم کرد.


اجراهای تور لرستان

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
410/1227/415 هتل - اتوبوس VIP - سرزمین آبشارها موجود
3 روزه 1398-03-03 1398-03-05