چابهار - هتل آپارتمان 3* - پرواز/ سواری

چابهار - هتل آپارتمان 3* - پرواز/ سواری


| 4 روزه

در تور چابهار به جنوب شرق این سرزمین هزاررنگ خواهیم رفت. چابهار، چهار بهار، چاه‌بهار یا به‌قول خود  بلوچی‌ها چَهبار؛ هندوستانی کوچک اما شگفت‌انگیز در دل ایران بزرگ و پهناور ما. هم‌نشینی با مردمانی، سخت‌کوش، خونگرم و میهمان‌نواز از خطه‌ی بلوچستان که صبر و نجابتشان شما را شیفته‌ی خود خواهد کرد.


اجراهای چابهار - هتل آپارتمان 3* - پرواز/ سواری

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
3412/4061 تکمیل
4 روزه
3412/4655/4764 موجود
4 روزه 1402-01-02 1402-01-05
3412/4655/4765 موجود
4 روزه 1402-01-10 1402-01-13
3412/4011/4789 موجود
4 روزه 1402-01-02 1402-01-05
3412/4011/4790 تکمیل
4 روزه 1402-01-10 1402-01-13