سافاری ریگ جن - خانه محلی - خودروی سافاری شخصی

سافاری ریگ جن - خانه محلی - خودروی سافاری شخصی


| 3 روزه

هم‌سفر با کلوت راهی یک سفر مهیج و جذاب سافاری کویری می‌شویم تا چاشنی سرعت و مهارت را در طبیعت خشک مرکزی کشور امتحان کنیم. منطقه‌ی بکر روستای آشتیان و ریگ جن و عمق تاریخ شهر نایین از دیدنی‌ترین‌هایی خواهند بود که در این سفر انتظار ما را می‌کشند.


اجراهای سافاری ریگ جن - خانه محلی - خودروی سافاری شخصی

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
3405/4018 تکمیل
3 روزه
3405/3406/4415 موجود
2 روزه 1401-06-03 1401-06-04
3405/3925/4419 موجود
1401-06-09 1401-06-11
3405/4416/4421 موجود
4 1401-06-31 1401-07-03
3405/4422/4426 موجود
4 روزه 1401-07-05 1401-07-08