سافاری عمق لوت - اقامتگاه سنتی/کمپ/اکوکمپ - خودروی سافاری شخصی

سافاری عمق لوت - اقامتگاه سنتی/کمپ/اکوکمپ - خودروی سافاری شخصی


| 6 روز

تور شهداد، رویداد کلوت‌ها و سفر به شهر خیال‌انگیز لوت، مقصد بسیاری از کویرنوردانی‌ست که افسون کویر آن‌ها را به پهنه‌ی عظیم کرمان می‌کشاند. عمق سکوت کویر و هنر حیرت‌انگیز خالق در آفرینش طبیعتی شگرف در ساخت و پرداخت نبکاها یا همان گلدان‌های کویر، تپه ماهورهای ماسه‌ای و شن‌های روان و رود شگفت‌انگیز شور از تجربه‌های دلنشین و بکر هر آدمی‌زاده‌ای‌ست که خود را در میانه‌ی لوت بی‌انتها می‌بیند.


اجراهای سافاری عمق لوت - اقامتگاه سنتی/کمپ/اکوکمپ - خودروی سافاری شخصی

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
3405/3997 تکمیل
6 روز
3405/3406/4415 موجود
2 روزه 1401-06-03 1401-06-04
3405/3925/4419 موجود
1401-06-09 1401-06-11
3405/4416/4421 موجود
4 1401-06-31 1401-07-03
3405/4422/4426 موجود
4 روزه 1401-07-05 1401-07-08