سریلانکا

سریلانکا


کلمبو - کندی - بنتوتا | 8 روز


اجراهای سریلانکا

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
395/1215/5427 موجود
8 روزه 1403-01-01 1403-01-08
395/1215/5428 موجود
8 روزه 1403-01-09 1403-01-16