فرهنگی - شیراز

فرهنگی - شیراز


| 3.5 روزه

 سفر به شهر شعر و ادب پارسی و یادگار کوروش ها و داریوش ها؛ بازدید از تخت جمشید، پاسارگاد، نقش رجب، نقش رستم، باغ ارم، نارنجستان قوام، خانه زینت الملوک، مسجد نصیرالملک، ارگ کریم خانی، مجموعه وکیل، حافظیه و سعدیه و دروازه قرآن


اجراهای فرهنگی - شیراز

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
394/3860/3861 موجود
3 روزه 1400-05-22 1400-05-24