فرهنگی - شیراز

فرهنگی - شیراز


| 3.5 روزه

 سفر به شهر شعر و ادب پارسی و یادگار کوروش ها و داریوش ها؛ بازدید از تخت جمشید، پاسارگاد، نقش رجب، نقش رستم، باغ ارم، نارنجستان قوام، خانه زینت الملوک، مسجد نصیرالملک، ارگ کریم خانی، مجموعه وکیل، حافظیه و سعدیه و دروازه قرآن


اجراهای فرهنگی - شیراز

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
394/3860/4202 موجود
3 روزه 1401-05-08 1401-05-10
394/3860/4203 موجود
3 روزه 1401-05-29 1401-05-31