تهران/ ری / مزرعه گردی

تهران/ ری / مزرعه گردی


| 1روز

سفر مزرعه گردی نصف روزه و آشنایی با گیاهان دارویی کاشت و برداشت و استراحت و استفاده از محیط زیبا و آرام بخش در مزرعه نزدیک تهران


اجراهای تهران/ ری / مزرعه گردی

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
در حال حاضر اجرایی برای این تور موجود نمی باشد .