بوشهر

بوشهر


| 6.5 روزه

از بوشهر تا بیشاپور؛ بازدید از کرانه های خلیج فارس و بندر بوشهر، عمارت دهدشتی، عمارت کازرونی، بافت قدیمی بوشهر، بازار سنتی بوشهر، بندر سیراف و کنگان، قلعه و قبرستان تاریخی سیراف، روستای هاله، خلیج نایبند، فیروزآبباد فارس، همنشینی با عشایر قشقایی، شهر شیراز، شهر تاریخی بیشاپور، تنگ چوگان، نقوش برجسته ساسانی، شهر یاسوج و آبشار سمیرم


اجراهای بوشهر

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
در حال حاضر اجرایی برای این تور موجود نمی باشد .