سافاری مصر تا عروسان - کمپ و هتل سنتی - خودروی سافاری شخصی

سافاری مصر تا عروسان - کمپ و هتل سنتی - خودروی سافاری شخصی


| 4روزه

هم‌قدم خواهیم شد با کلوت در تورکویر مصر به عروسان و تجربه‌ای خواستنی و ناب خواهیم داشت از هم‌زادپنداری با نیاکانمان در  عمق کویر مصر و کشف راز ستارگان در آسمان پرستاره‌ی این نقطه از استان اصفهان که بخشی از شیرین‌ترین تجربه‌های اقامت در کویر مرکزی ایران خواهد بود.


اجراهای سافاری مصر تا عروسان - کمپ و هتل سنتی - خودروی سافاری شخصی

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
3405/3885 تکمیل
4روزه
3405/3572/4316 موجود
3 روزه 1401-04-17 1401-04-19
3405/3443/4317 موجود
3 روزه 1401-04-24 1401-04-26