تور ایلام

تور ایلام


| 4.5 روزه

سفر به تاریخ و تمدن ایران، طبیعت زیبا زاگرس مرکزی، بازدید از پل ساسانی گاومیشان، تنگ بهرام چوبین، شهر باستانی سیمره، آتشکده دره شهر، پیمایش بخشی از تنگ رازیانه و تنگ زینگان، آبشار ماهوته، دریاچه دوقلو سیاه گاو آبدانان، قایق سواری روی رودخانه سد سیمره و بازدید از تنگ کافری، شهر ایلام و موزه خانه والی و قلعه فلک الافلاک


اجراهای تور ایلام

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
در حال حاضر اجرایی برای این تور موجود نمی باشد .