تور کویر مصر

تور کویر مصر


اقامتگاه آتشونی - اتوبوس VIP - افسون کویر | 3.5 روزه

هم‌قدم خواهیم‌شد در تورکویرمصر و درکنارهم تجربه‌ای ناب خواهیم داشت از هم‌زادپنداری با نیاکانمان در پیاده‌روی و شترسواری‌ در طبیعت زیبا و پر رمز و راز كوير و کشف راز ستارگان در آسمان پرستاره‌ی این نقطه از سرزمین چهارفصل ایران. سپس تجربه‌ی قدم‌زدن در شن‌های روان و تماشای نخلستان‌ها را همراه با بازدید از فرهنگ و معماري كويري در شهرها و آبادي‌هاي خور و بيابانك، مصر، موزه‌ی پیرنیا و مسجد جامع نایین به‌خاطر می‌سپاریم. اقامت این تور کویر مصر در اقامتگاه آتشونی در مجاورت مصر خواهد بود که لذت اقامت در فضایی بومی و متناسب با سنت‌های مردم خونگرم منطقه‌ی مصر در استان اصفهان را فراهم خواهد کرد.


اجراهای تور کویر مصر

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
315/1182/377 اقامتگاه آتشونی - اتوبوس VIP - افسون کویر تکمیل
3.5 روزه 1398-01-01 1398-01-04
315/1183/2139 موجود
4 روزه 1398-08-07 1398-08-10
315/1183/2140 موجود
4 روزه 1398-08-14 1398-08-17
315/1182/2637 موجود
3 روزه 1398-07-24 1398-07-27
315/1182/2639 موجود
3 روزه 1398-08-07 1398-08-10
315/1182/2640 موجود
3 روزه 1398-08-14 1398-08-17
315/2656/2658 موجود
3.5 روزه 1398-08-02 1398-08-05