ترکمن صحرا - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس (VIP (25

ترکمن صحرا - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس (VIP (25


| 2.5 روزه

طبيعت زيبا و پر رمز و راز تركمن صحرا،  برج گنبد، مقبره و قبرستان خالد نبی، بندر تركمن و جزیره آشوراده


اجراهای ترکمن صحرا - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس (VIP (25

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
367/3736 تکمیل
2.5 روزه
367/1192/3712 موجود
3 روزه 1400-02-14 1400-02-16
367/3736/3738 موجود
2.5 روزه 1400-02-22 1400-02-24