ترکمن صحرا - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس (VIP (25

ترکمن صحرا - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس (VIP (25


| 3 روزه

طبيعت زيبا و پر رمز و راز تركمن صحرا،  برج گنبد، مقبره و قبرستان خالد نبی، بندر تركمن و جزیره آشوراده


اجراهای ترکمن صحرا - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس (VIP (25

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
367/3736 تکمیل
3 روزه