خانقاه دولاب تا پالنگان

خانقاه دولاب تا پالنگان


| 3.5 روزه

سفر به کردستان و کرمانشاه زیبا؛ بازدید از مجموعه بیستون، بازدید و پیمایش قسمتی از روستای پلکانی پالنگان، بازدید از مراتع زیبای تفین، شهر مریوان و دریاچه زریوار، اورامانات تخت و خانه کرد سنندج


اجراهای خانقاه دولاب تا پالنگان

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
516/3728 تکمیل
3.5 روزه