طبیعت گردی-گلستان

طبیعت گردی-گلستان


| 3 روزه

طبيعت زيبا و پر رمز و راز تركمن صحرا، درياچه عباس آباد،  برج گنبد، مقبره و قبرستان خالد نبی، آبشار کبودوال، بندر تركمن و جزیره آشوراده


اجراهای طبیعت گردی-گلستان

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
367/1192/3712 موجود
3 روزه 1400-02-14 1400-02-16
367/3736/3738 موجود
2.5 روزه 1400-02-22 1400-02-24