چابهار - هتل *4(فردوس) - پرواز / خودروی سواری

چابهار - هتل *4(فردوس) - پرواز / خودروی سواری


| 4 روزه

در تور چابهار به جنوب شرق این سرزمین هزاررنگ خواهیم رفت. چابهار، چهار بهار، چاه‌بهار یا به‌قول خود  بلوچی‌ها چَهبار؛ هندوستانی کوچک اما شگفت‌انگیز در دل ایران بزرگ و پهناور ما. هم‌نشینی با مردمانی، سخت‌کوش، خونگرم و میهمان‌نواز از خطه‌ی بلوچستان که صبر و نجابتشان شما را شیفته‌ی خود خواهد کرد.


اجراهای چابهار - هتل *4(فردوس) - پرواز / خودروی سواری

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
3412/3629 تکمیل
4 روزه
3412/4011/4410 موجود
4 روزه 1401-06-31 1401-07-03
3412/4061/4411 موجود
1401-06-31 1401-07-03