کمپینگ عروسان - خودروی شخصی کراس اوور و آفرود

کمپینگ عروسان - خودروی شخصی کراس اوور و آفرود


| 3 روزه

هم‌قدم خواهیم شد در تورکویر مصر درکنار هم تجربه‌ای خواستنی و ناب خواهیم داشت از هم‌زادپنداری با نیاکانمان در پیاده‌روی و شترسواری‌ در عمق کویر مصر و کشف راز ستارگان در آسمان پرستاره‌ی این نقطه از سرزمین چهارفصل ایران در استان اصفهان که بخشی از شیرین‌ترین تجربه‌های اقامت در کویر مرکزی ایران خواهد بود.


اجراهای کمپینگ عروسان - خودروی شخصی کراس اوور و آفرود

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
3405/3615 تکمیل
3 روزه
3405/3554/3842 موجود
2 روزه 1400-05-14 1400-05-15
3405/3572/3845 موجود
3 روزه 1400-05-27 1400-05-29